Verhaal Verkenners

De spelsessies van de Verhalenvlam die door Vechel Fantasy worden uitgevoerd heten “Verhaal Verkenners”. Deze kunnen er in allerlei vormen zijn: van entertainment gerichte demodagen en one-shots tot projecten die elke schoolweek kinderen in aanmerking laten komen met de tofste verhalen met een educatieve meerwaarde, met getrainde spelleiders met een passende agogische en/of didactische achtergrond. 

Deze aanpak is er in losse spelsessies of verhaallijnen waarmee kinderen en/of jongeren werken aan verschillende 21st Century Skills, zoals kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden. De spelers krijgen een karakters of maken een geheel eigen karakter en gaan verschillende uitdagingen aan als groep of individueel. Vaak in een historische setting, maar ook specifieke situaties of scifi behoort tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend kan dit ook op maat om aan te sluiten bij een specifiek thema, zoals de jaarlijkse Kinderboekenweek of uw lesprogramma op school. De Verhaal Verkenners zijn dan ook veelal de basis van de activiteiten voor bibliotheken en het onderwijs.

Het is mogelijk om deze spelsessies fysiek ofwel digitaal aan te bieden, al is fysiek natuurlijk altijd een stuk leuker. 

Bekijk bestaande Verhaal Verkenners